صف فروش زمانی ایجاد می‌شود که سهامداران از ترس کاهش بیشتر قیمت، برای فروش سهم خود در هر قیمتی هجوم می‌آورند و تعداد فروشندگان بر خریداران پیشی می‌گیرد. این وضعیت اشتیاق سرمایه‌گذاران را برای خرید در قیمت‌های بالا کاهش می‌ده، به همین دلیل سهامداران مجبور هستند که قیمت‌های پایین‌تری را برای فروش قرار داهند تا شاید خریداری پیدا شود. در این وضعیت سهامدارانی که اصرار به فروش سهم خود دارند، در پایین‌ترین میزان قیمت برای فروش سهم صف می‌کشند که به صف فروش معروف است.

Powered by BetterDocs