گاهی ممکن است به دلیل انتشار اخبار و اطلاعات مثبت و امیدوارکننده در مورد یک نماد، سرمایه‌گذاران برای خرید به آن هجوم ببرند. در این شرایط به دلیل حجم بالای تقاضا و احتمال افزایش قیمت، فروشندگان نیز از فروش سهام خود خودداری می‌کنند. این اتفاق باعث می‌شود که سهم در قیمت‌های پایین به همه‌ی خریداران نرسد و خریدارانی را که برای خرید سهم اصرار دارند، مجبور هستند که حداکثر قیمت روزانه را برای خرید پیشنهاد کنند. در این وضعیت ممکن است تعداد پیشنهادات خرید در بالاترین قیمت، از تعداد فروشندگان پیشی بگیرد. بدین ترتیب خریداران برای خرید سهم باید منتظر بمانند تا شاید فروشنده‌ای برای فروش سهم خود در بالاترین قیمت اقدام کند. ثبت سفارش‌های خرید پیاپی، موجب تشکیل صفی از خریداران می‌شود که به صف خرید معروف است.

Powered by BetterDocs