سود هر سهم بر مبنای TTM

محاسبه سود هر سهم بر اساس مدل TTM یا Trailing Twelve Months، به معنی تعیین قیمت واقعی هر سهم بر اساس گزارشات دوازده ماه اخیر شرکت می‌باشد. در این روش سود هر سهم یا EPS بر اساس میزان سود خالص هر سهم که در گزارشات سالانه شرکت‌ها ارائه می‌شود، بدست می‌آید و تعیین قیمت  بر اساس پیش‌بینی سود در آینده نمی‌باشد. در صورتی که در میانه سال مالی باشیم با استفاده از گزارش سال مالی قبل و گزارش شش ماهه نخست سال جاری، می‌توان سود هر سهم را برای شش ماهه دوم سال محاسبه نمود. از مزایای این روش، تعیین EPS با فرض عدم تغییر شرایط در آینده است که در صورت بهبود شرایط بر مقدار آن افزوده می‌شود.

Powered by BetterDocs