سهام شناور آزاد (Free Float)

سهام شناور آزاد آن میزان از سهام شرکت است که توسط سهامداران عمده و مالکین شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار و یا در عرضه اولیه سهام شرکت، در بورس عرضه می‌شود. افرادی که دارای سهام شناور آزاد هستند، معمولا به دنبال کنترل و مدیریت شرکت از طریق تحصیل سهام نبوده و در صورت پیشنهاد قیمتی مناسب حاضر به فروش سهم خود هستند. حداقل شناوری سهام در شرکت‌های بورسی 20 درصد است و شرکت‌هایی که شناوری بیشتری دارند، از نقدشوندگی بیشتر برخوردار بوده و امکان دست‌کاری قیمت در آنها کمتر است.

Powered by BetterDocs