سهامی عام

شرکت‌های سهامی عام، نوعی از شرکت‌های سهامی هستند که بخشی از سرمایه­‌ی خود را از طریق واگذاری سهام به سهامداران غیر مؤسس (افراد حقیقی یا حقوقی که نقشی در شرکت ندارند) تأمین می­‌کنند. به عبارت دیگر، به شرکت‌هایی که عموم مردم در آنها مشارکت دارند و حداقل 51 درصد سهام آنها در اختیار آن‌ها است، سهامی عام گفته می‌شود. سهام این‌­گونه شرکت­‌ها در بورس اوراق بهادار داد و ستد می‌شود و حداقل سرمایه برای تاسیس یک شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است. مديران و سهامداران شركت سهامي عام حداقل 5 نفر و شركت سهامي خاص حداقل 3 نفر مي‌باشند.

Powered by BetterDocs