سهامی خاص

زماني كه سرمايه مورد نياز برای تاسیس و راه‌اندازی یک شرکت به وسيله چند نفر تامين شود، مي­‌توان با  مشخص نمودن نام شرکت، ميزان سرمايه، نوع فعاليت و اطلاعات شركا و ميزان سهام هر يك، شرکت را به صورت سهامی خاص ثبت کرد. در اين نوع شركت، تعداد شركا محدود و انتقال سهام میان آن‌ها، به ندرت اتفاق مي‌افتد و معمولا واگذاري سهام هر يك از شركا بايد با رضايت ديگران باشد. به این نوع شرکت‌ها، سهامی خاص گفته می٬شود. به عبارت دیگر، چنانچه كنترل و مالكيت یک شركت در اختيار افراد خاص باشد، به آن سهامي خاص مي‌گويند. در حالی که شركت سهامي عام براي تامين سرمايه اقدام به پذيره نويسي عمومي مي‌نمايد، شركت‌های سهامي خاص حق مراجعه به عامه را ندارند. حداقل سرمایه برای تاسیس یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می‌­باشد.

Powered by BetterDocs