سهامدار حقیقی

تمام افراد که دارای هویت فردی جداگانه (نظیر نام و نام خانوادگی، شماره ملی، شناسنامه و غیره) هستند، یک فرد حقیقی محسوب می‌شوند. پس اگر افراد حقیقی سهام شرکتی را خریداری کنند، به آن‌ها سهامداران حقیقی گفته می‌­شود. در حقیقت سهامداران حقیقی افرادی هستند که به صورت انفرادی کد بورسی دریافت کرده و با همان کد به خرید و فروش سهام می‌­پردازند.

Powered by BetterDocs