سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری به این معنی است که فرد یک دارایی با ارزش نظیر سهام، ارز، کالا و یا هر چیز با ارزش دیگری را خریداری کرده و پیش‌بینی می­‌کند که آن دارایی در آینده با ارزش افزوده و افزایش قیمت مواجه خواهد شد، لذا با فروش دارایی در آینده و به قیمت بالاتر، سود کسب خواهد کرد. البته باید این نکته را در نظر داشت که فرد با خرید خود در واقع ریسک سودآوری آن دارایی را می­‌پذیرد، بدین معنی که ممکن است اتفاقات پیش بینی نشده رخ دهد و فرد را دچار زیان کند.

Powered by BetterDocs