حجم مشکوک

هرگاه در یک نماد حجم معاملات به صورت غیرعادی افزایش یابد، به شرطی که معاملات صوری نباشد (مانند معاملات کد به کد)، می‌توان این حجم از معاملات را نشانه‌ی ورود سهامداران جدید به سهم دانست. این حجم بالا که می‌تواند تا میان‌مدت نیز روند قیمتی سهم را صعودی کند، حجم مشکوک نامیده می‌شود. این اتفاق باعث تشکیل صف‌های خرید پیاپی در قیمت‌های بالاتر از ارزش واقعی سهم می‌شود و دید مثبتی را در خریداران به سمت این سهم پدید می‌آورد. یکی از نشانه‌های حجم مشکوک، افزایش حجم معاملات روزانه به میزان حداقل 4 تا 5 برابر حجم میانگین ماهانه سهم است.

Powered by BetterDocs