تعدیل سود سهام

در ابتدای هر سال مالی، تمامی شرکت‌های بورسی برآوردی از سود هر سهم (EPS) خود را با توجه به هزینه­‌ها و منابع مالی انجام داده و به سهامداران اعلام می­‌کنند. طبیعی است که این امکان وجود دارد که در طول سال مالی، میزان EPS بارها به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد (تعدیل منفی) یا کاهش هزینه­‌ها و افزایش درآمد (تعدیل مثبت) توسط شرکت تغییر کند و برآورد جدید آن اعلام شود. به این روند فرایند، تعدیل سود سهام گفته می ­شود.

Powered by BetterDocs