تعداد معاملات در بورس

تعداد معاملات یک نماد، تعداد دفعاتی است که آن سهم خرید یا فروش شده است. همچنین این عدد برای کل معاملاتی که در بازار طی یک روز انجام می­‌شود نیز در هر لحظه توسط سایت سازمان بورس اعلام می­‌گردد و به همراه حجم معاملات عاملی مهم برای تشخیص روند سهم یا بازار و تشخیص ورود و خروج نقدینگی به خصوص در نقاط حمایتی و مقاومتی است. تعداد معاملات می­‌تواند نشان از اقبال سرمایه‌گذاران به بازار یا نمادی خاص باشد، ولی به تنهایی ملاک خوبی برای شناسایی ورود و خروج نقدینگی نیست. 

Powered by BetterDocs