تامین مالی

تامین مالی به معنای جذب نقدینگی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، برای شروع یا توسعه یک پروژه یا طرح اقتصادی است که از طرق مختلف مانند انتشار اوراق قرضه می‌تواند صورت پذیرد. بورس نیز یکی از راه‌های تامین مالی شرکت‌ها و نهادهای مالی است که از طریق عرضه‌ی سهام آن‌ها به عموم سرمایه‌گذاران، این تامین مالی انجام می‌شود. در این روش تامین مالی هم سهامداران از سرمایه‌گذاری خود سود می‌برند و هم شرکت‌ها در کمترین زمان ممکن بعد از عرضه‌ی سهام خود در بورس به میزان قابل قبولی از منابع مالی برای پیش‌برد برنامه‌ها و طرح‌های خود دست پیدا می‌کنند.

Powered by BetterDocs