بورس کالا

بورس کالا بازاری است که در آن خرید و فروش کالاهای معینی، به طور منظم و فعال در حال انجام است. عمده معاملات بورس کالا شامل مواد خام و مواد اولیه اساسی مورد نیاز صنایع مختلف است. بورس کالا دارای بازارهای متعددی هست که هر کدام از آن‌ها بر اساس نام کالایی که در آن در حال خرید و فروش است، نامگذاری می‌شود. بورس کالای کشاورزی، بورس فلزات و غیره از جمله بازارهای مختلف بورس کالا هستند. کالای مربوطه پس از بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان بورس، در قالب قراردادهای استاندارد به خریداران عرضه می‌شود. به طور کلی امکان عقد تمامی قراردادهای نقدی، سلف، نسیه، آتی، اختیار معامله و صلح هر کالا در این بازار وجود دارد.

Powered by BetterDocs