اطلاعات نهانی

اطلاعات نهاني در تعریف کلی به اطلاعاتی ارزشمند و غيرعمومي (اعلام نشده به عموم مردم) گفته مي‌شود که از این منظر دارای دو ویژگی محرمانگی و ارزشمندی هستند. ویژگی محرمانگی به معنی افشای اطلاعاتی است که انتشار رسمی آنها بر تصمیم‌گیری سرمایه‎‌گذاران تاثیر می‌گذارد و انتظار مي‌رود تنها افرادی كه نسبت به اطلاعات نهانی آگاهی دارند، در معاملات اوراق بهادار نسبت به دیگر افراد که از آن اطلاعات بی بهره هستند، موفق‌تر عمل كنند و از اين طريق سود به دست آورند و يا از زيان ناشی از اطلاعات بد و ناامیدکننده بگریزند. ارزشمندی نیز بدان معناست که اطلاعات منتشر شده به ناشری خاص مربوط باشد و مسئولیت افشای آن اطلاعات بر عهده‌ی او باشد. دارندگان اطلاعات نهانی به دو دسته‌ی دارندگان اولیه و ثانویه تقسیم‌بندی می‌شوند، دارندگان اولیه منظور افرادی است که از منبع اصلی اطلاعات را می‌گیرند و انتظار می‌رود دانش لازم برای ارزیابی اهمیت اطلاعات را داشته باشند و دسته‌ی دوم کسانی هستند که با واسطه از اخبار و اطلاعات آگاه می‌شوند و فرض بر این است که پیامدهای ناشی از آن شامل ریسک در معامله به صرف داشتن خبر و نه تحلیل را بدانند.

Powered by BetterDocs