اصلاح قیمت

کلمه اصلاح معمولا برای کاهش موقت قیمت سهم در یک روند صعودی، استفاده می‌شود. اصلاح قیمت معمولا به علت خروج نوسانگیران و دست به دست شدن سهام میان سهامداران حقیقی و حقوقی انجام می‌شود و جزئی از روند اصلی به شمار می‌آید.

Powered by BetterDocs