استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی به معنای داشتن اصول و شیوه مشخص در معاملات و تعهد به اجرای آنها تحت هر شرایطی می‌باشد. یک معامله‌گر حرفه‌ای برای فعالیت خود در  بازار برنامه مدون دارد، این برنامه کمک می‌کند که عواطف و احساسات خود نظیر ترس، طمع و هیجان را کنترل ‌کند. یک معامله‌گر حرفه‌ای قبل از هر چیز دانش و علم کافی برای فعالیت در بازارهای مالی را کسب کرده و بر اساس آن به طراحی استراتژی معاملاتی مناسب می‌پردازد.  

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs